Kimono-Style!

Try adding a kimono to your wardrobe for that extra touch! 

 

Anthropologie $98-$138

Anthropologie $98-$138